Formularz reklamacyjny


  Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, należy go wypełnić a następnie kliknąć 'wyślij'. Reklamowany przedmiot należy odesłać na adres: Sneakers Joint, Ujście 11, Łódź 93-490, Polska, 571 285 098.

  Dane Klienta:

  (Obowiązkowe)

  (Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

  Przedmiot reklamacji:

  Zgłoszenie reklamacji:

  Żądanie Reklamującego:


  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie JMKI – Jere